برنامه روز اول

  

برنامه روز چهارشنبه، 29 آذر 1396
بخش شروع پايان موضوع جزئيات برنامه/نام سخنران
ثبت‌نام 8:00 8:30 پذيرش و ثبت‌نام همكف ساختمان شيمي
مراسم افتتاحيه 8:30 10:05 پخش كليپ‌هاي قرآن و سرود ملي  
ارائه گزارش كنفرانس دكتر حبيب باقري
سخنراني دبيركل انجمن فارغ‌التحصيلان مهندس محمود شيري
سخنراني رئيس دانشگاه صنعتي شريف دكتر محمود فتوحي فيروزآباد
بحران آب جدي است دكتر فرشاد فاطمي
زلزله 21 آبان 96 سرپل ذهاب – كرمانشاه دكتر ساسان عشقي
تنفس 10:05 10:30 پذيرايي همكف ساختمان شيمي
بخش دوم سخنراني‌ها 10:30 13:20 دستاوردهاي شركت سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد در هلدينگ خليج فارس آقاي دكتر سيدعلي حسيني
با مسئله آب چگونه برخورد كنيم آقاي مهندس علي معتقد
آب مجازي و كاركردهاي آن براي جامعه آقاي مهندس آرمين نوربخش
استراتژي‌هاي برنده در اكوسيستم جديد انرژي ايران مهندس مهدي ميرمعزي
چشم‌انداز ايزوتوپهاي پايدار آقاي مهندس علي‌اصغر رجبي
استراحت 13:20 14:20 نماز و ناهار مسجد و رستوران دانشگاه
بخش سوم سخنراني‌ها 14:20 17:20 رويكردهاي جديد كشور براي مديريت آب و انرژي آقاي دكتر رضا اردكانيان
سياست‌ها و راهبردهاي پيش رو براي توسعه آموزش‌عالي ايران آقاي دكتر جعفر توفيقي داريان
خدمات متقابل آموزش عالي و آموزش و پرورش: حلقه گم شده توسعه خانم دكتر سهيلا غلام‌آزاد
کلیپ مصاحبه با یکی از دانش آموختگان دوره هشتم دکتر دزفولیان
ميزگرد آموزش‌عالي: چالش‌ها و فرصت‌ها با حضور: دكتر جعفر توفيقي، دكتر بيژن ظهوري زنگنه، دكتر سهيلا غلام‌آزاد، دكتر وحيد كريمی پور