کارآفرینی، اشتغال و توسعه فناورانه

  

...

اشتیاق شغلی

سخنران: مهندس شیدا جعفری

چكيده: اشتیاق شغلی Employee Engagement یک احساس مثبت و ارضا کننده نسبت به کار است که با شوق، تعهد و جذب به کار معنا می‌شود. امروزه تلاش برای بهبود این پارامتر بخش قابل توجهی از فعالیتهای منابع انسانی در بهترین شرکتها و موسسات جهان است و به تعبیر بسیاری از مدیران عامل از مهمترین چالش‌های قرن حاضر درباره نیروی انسانی است. این اهمیت تا آنجاست که معتبرترین سازمانهای مشاوره مدیریت جهان بهبود اشتیاق شغلی را راهکار برون رفت از رکود اقتصادی معرفی میکنند. اثبات شده است که رابطه‌ای مثبت و قوی میان بهبود اشتیاق شغلی و بهبود بهره‌وری و در نهایت سودآوری سازمان وجود دارد.

دریافت اسلایدهای سخنرانی

مطالعه‌ای بر برنامه‌های پرورش مهارت‌های استخدامی جوانان در دانشگاه

سخنران: مهندس سیدپویا محمدی

چكيده: عدم ارائه‌ی آموزش در زمینه‌ی مهارت‌های استخدامی در دانشگاه‌ها و مدارس، منجر به ناتوانی جوانان در یافتن موقعیت شغلی مناسب در حیطه‌ی تخصصی ایشان و همچنین عدم تمایل کارفرمایان به جذب جوانان تازه فارغ‌التحصیل می‌شود. در این مقاله، مطالعاتی که در سال‌های اخیر در زمینه‌ی آماده کردن جوانان برای ورود به بازار کار در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در این حیطه پیشنهادهایی ارائه گردیده است که با استفاده از آنها بتوان سطح آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار را افزایش داد.

 دریافت اسلایدهای سخنرانی

تجربه ارتباط دانشگاه و صنعت در شرکت نفت بهران 76-1363

سخنران: مهندس علی منزوی

چكيده: در اکثر شرکت‌های صنعتی با فرایند تولید پیوسته، کارکنان واحد بهره‌برداری که نقش اساسی در تولید دارند، نمی‌توانند نقش فعالی در تولید محصولات جدید داشته باشند. شرکت نفت بهران در سال ۱۳۶۴، استراتژی تولید روغن‌های صنعتی را انتخاب نمود و با توجه به فرآیند پیوسته تولید روغن پایه، برای ارتقای دانش کارکنان بهره‌برداری، برنامه آموزشی مهندسی پالایش کاربردی را طراحی نمود. این برنامه با همکاری دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف انجام گردید.اکنون که سالها از اجرای آن می‌گذرد، شرکت نفت بهران به عنوان یک مزیت شایستگی محوری، رهبری بازار روغن‌های صنعتی را دارا می‌باشد و دانش‌آموختگان دوره فوق‌الذکر در مسؤلیت‌های مختلف مدیریت این شرکت اشتغال دارند. دستاوردهای حاصل شده می‌تواند برای سایر شرکت‌ها که در محیط رقابتی فعالیت می‌نمایند و هم چنین برای توسعه چرخه صنعت کشور مؤثر افتد.

توسعه دانش بنیان، بایدها و نبایدها

سخنران: دکتر رحمت‌اله ستوده

چكيده: مدیریت کارآمد علم و فناوری در استفاده از دانش بشری و انجام صحیح تکاليف حکمرانی توسط دولتها شاه کلید توسعه دانش بنیان می‌باشد. در این سخنرانی، در ابتدا آمار و اطلاعات مقایسه‌ای در توسعه دانش‌بنیان از کشور‌های ترکیه و آلمان به جهت تشابه جمعیتی و از کشور نروژ به جهت تشابه در منابع نفتی ارایه و تحلیل خواهد شد و سپس ضمن اشاره به شاخص‌های حکمرانی 20 سال گذشته بر مبنای گزارش‌های معتبر جهانی، جایگاه فعلی کشور تببین می‌شود. در قسمت دوم به چالش‌های پیش رو اشاره، راهکارهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌ها برای عبور به توسعه دانش‌بنیان ارایه می‌شود. نتایج این سخنرانی می‌تواند برای مدیران ارشد و سیاست‌گذران و تصمیم‌گیران کشور در طراحی بسته‌های سیاستی مورد نیاز در توسعه دانش‌بنیان با دانش بومی با کیفیت مطللوب و دانش بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت اسلایدهای سخنرانی

زندگي، كارآفريني و ديگر هيچ

سخنران: دکتر عليرضا فيض‌بخش

چكيده: ...